Idébank 2018-02-07T09:55:00+00:00

Idébank

Her finner du ideer andre har lagt inn. Idéene er kategorisert under idébank oppe i menyen.

Informasjonsplakat til legekontor

Informasjonsplakaten ble utviklet for å informere pasienter som sitter på legekontor om Frisklivssentralens tilbud. Plakaten er utformet med høy grad av brukermedvirking fra brukere. Leger har også bidratt. Tilbakemeldingene så langt har vært gode.

Rapportering

Tiltak: Vi ble på nyåret pålagt av vår enhetsleder og bydelsdirektør å rapportere månedlig på produktivitet og effekt av frisklivstilbudet. Månedlig rapport inkluderer: Antall mottatte henvisninger Antall oppstartssamtaler Ventetid på oppstartssamtale fra henvisningsdato Antall brukere [...]

By | 18. juni 2018|Categories: Etablering, Metoder|0 Comments