Her er det forslag til noen hjelpespørsmål som veileder kan benytte i helsesamtalene ved behov. Se vedlegg.

Illustrasjon av endringsprosess
Deltakeren ved frisklivssentralen kan ha nytte av å illustrere sin egen endringsprosess og reflektere over denne. Det å tegne en «bølge» av egne oppturer og nedturer siden oppstart på frisklivssentralen gir god mulighet til å samtale om og å bevisstgjøre hva som bidrar til mestring, hvilke situasjoner som gjør det vanskelig å opprettholde endringer og hva personen kan gjøre neste gang for å overkomme barrierer. Se illustrasjon og nærmere forklaring i vedlegget.

 

Aktivitetsrytme i løpet av et døgn
Spørsmål om «aktivitetsrytme» i løpet av et døgn, kan være bevisstgjørende og gi nyttig informasjon om brukerens aktivitetsvaner og totale aktivitetsnivå. Ta gjerne med både hverdag og helg. Ved å stille oppfølgingsspørsmål kan dette gi et mer konkret og realistisk bilde av personens aktivitetsvaner.

Eksempel på spørsmål om «aktivitetsrytme»:
Merk av de klokkeslettene du vanligvis er i fysisk aktivitet. Ta med all aktivitet som turer, hverdagsaktivitet og trening.

Hverdager kl. 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 01 02 03 04 05

Helg kl. 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 01 02 03 04 05.

 

Døgnrytme
Som utgangpunkt for samtale om døgnrytme, levevaner, behov og muligheter for endring, kan du be deltakeren registrere symboler for mat (M), fysisk aktivitet (FA), søvn (S) og eventuelt tobakk (T) i uke/døgnoversikten i vedlegget.