Gerica manualer for journalføring, kvalitetssikring og statistikkuttak.

Frisklivssentralene i Oslo kommune benytter journalsystemet Gerica.
Det har blitt utarbeidet en manual for bruk av Gerica som beskriver hvordan frisklivssentralene skal bruke Gerica, hvordan de kan ivareta kvalitetssikring av egne data og ta ut statistikk. I tillegg til denne manualen må frisklivssentralene bruke manualene for gruppetiltak og elektroniske meldinger. Det er linket til disse manualene under de aktuelle kapitlene.

Prosit har ledet arbeidsgruppa hvor Bydel Stovner og Bydel Søndre Nordstrand og Helseetaten ved seksjon for folkehelsearbeid har deltatt. Frisklivssentralene i bydel Stovner og Søndre Nordstrand har vært pilot fra november 2014 til august 2015. Manualen er utarbeidet av arbeidsgruppa og har løpende blitt tilpasset etter innspill fra bl.a. frisklivssentralene.

I 2018 besluttet nettverk for frisklivssentraler i Oslo å starte rapportere på basistilbudet for å synliggjøre frisklivsarbeidet i Oslo kommune for kommunale ledere og byrådsavdelingen. Det ble i den forbindelse utarbeidet en manual for statistikkuttak i Gerica i tråd med anbefalte kvalitetsindikatorer som beskrevet i Veileder for kommunale frisklivssentraler.

Gerica manualene bidrar til å sette fokus frisklivssentralenes tjenesteutøvelse innen for basistilbudet som beskrevet i Veileder for kommunale frisklivssentraler og til ensrettet journalføring og statistikkuttak på frisklivssentralene i Oslo. Statistikken i seg selv danner grunnlag for utarbeidelsen av en skriftlig årsrapport som tilsendes Helseetaten og Byrådsavdelingen for helse, eldre og innbyggertjenester.
Rapporteringsarbeidet bidrar på denne måten til å løfte og synliggjøre frisklivsarbeidet i Oslo kommune.

Se manual her.

Se statistikk her.