Friskus er et livsstilsendringstilbud for familier som har barn med overvekt i alderen 6-10 år. Det er et samarbeid mellom oppvekstsektoren og helse- og sosialsektoren i Kristiansand kommune.

Friskus baserer seg på nasjonalfaglige retningslinjer for veiing og måling og for forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos barn og unge. Gjennom deltakelse i ett skoleår får foreldrene inntil åtte samtaler med helsesøster og fysioterapeut fra oppvekstsektoren. Barna får delta på en ukentlig aktivitetsøkt der fokuset er at barna skal oppleve mestring gjennom lekpreget aktivitet med høy intensitet. Til dette har oppvekstsektoren ansatt to kvalifiserte aktivitetsledere til hver gruppe.

I tillegg deltar foreldrene på kostholdskurs i regi av frisklivssentralen. Kurset består av tre kursøkter med praktiske øvelser og teori, og målet er å inspirere og motivere til å gjøre endringer i kostholdet. Kurset er også en fin arena for å utveksle erfaringer.