Ideen inneholder informasjon om deltakerne i målgruppen og viktige prinsipper for frisklivstrening, blant annet:
– Se alle deltakerne
– Tilrettelegging i forhold til nivåforskjeller
– «Eget tempo»
– Fast struktur på treningen med variasjon
– Utstyr
– Vann og frukt

Her kan du finne ut mer om Frisklivstrening Drammen