En video av hvordan frisklivstreningen gjennomføres i Modum kommune.