Frisklivssti i allerede etablert turløype. Plakater med tips og bilder av øvelser er hengt opp rundt løypa.

Bildene av øvelsene er tatt på stedet der de enkelte plakatene er hengt opp. Universelt tiltak som når innbyggerne i kommunen. Kan brukes av grupper, skoler og enkeltpersoner.

Samarbeid med Diabetesforbundet om tiltaket.