Ved å skrive regelmessige artikler til lokalavisen med aktuelt helsestoff fra frisklivssentralene kan det føre til at man når mange mennesker som kan behøve hjelp fra frisklivssentralen. I tillegg gjør man frisklivssentralene mer kjent lokalt og nasjonalt på en enkel og gratis måte.

Tips til artikler kan være:
Informasjon om kurs
– Brukerhistorier
– Aktuelle ting som skjer (fagdager, samlinger, feiringer)
– Høytider
– Ting som skjer i kommunen

Det er viktig at hver artikkel har et tema som kan angå mange og treffer bredt i befolkningen.

Forslag til innhold for frisklivsside:
Hovedartikkel: Husk en tittel som fenger, ingress og gjerne mellomtitler i selve artikkelen. Bruk punktum for å dele opp setningene, slik at de ikke blir for lange. Lengde hovedartikkel: 2000-24000 tegn med mellomrom (finn ut av dette ved å trykke verktøy – ordtelling).

Faktaboks: Hvis artikkelen handler om Bra Mat kurset, ha gjerne med en faktaboks med litt mer informasjon om selve kurset og oppstart neste kurs. 3-4 korte setninger.

Sitat: Kort setning fra hovedartikkel som har noe med poenget i hovedartikkel å gjøre. Gjerne et gullkorn fra intervjuobjekt. F.eks: «Nå syntes jeg det er gøy å trene!» Kari Nordmann

Notiser: Gjerne 2 -4 notiser som omhandler aktuelle kurs eller kort informasjon om helsestoff. Bør være korte og presise.

Bilde(r):
– Gå tett på
– Ta gjerne og helst bilder utendørs for bedre lys
– Ikke ta bilde av altfor mange mennesker, færre i fokus er bra
– Husk fokus (automatisk på mange kameraer)
– Bruk nok lys, og nesten alltid blitz (ta gjerne med og uten og se hvilket bilde som ble best)
– Ikke ta bilde mot sola og ikke la objektet se mot sola. Ta gjerne bilde i skyggen og minsk skygge på for eksempel ansiktet.
– Ta både liggende og stående bilder.
– Ta gjerne forskjellige motiver.
– Bra med noe som skjer i bildet og ikke oppstilling.

Ha i tillegg gjerne med et turtips med turbeskrivelse, tips innenfor psykisk helse, matoppskrift og/eller 5 kjappe spørsmål med helsetema.

Før du skriver artikkelen:
– Bruk god tid på å formulere spørsmål rundt hva du ønsker å vite mer om. Forestill deg gjerne i korte trekk hva de kan svare på hvert spørsmål, slik at du skaper deg et bilde av hvordan artikkelen kan skrives i etterkant.
– Les deg gjerne litt opp rundt temaet i artikkelen, om det ikke er så kjent for deg.

Under selve intervjuet
– Ha fokus på å lytte, ikke tenk på neste spørsmål mens personen svarer deg.
– De beste intervjuene får man ved å fysisk møte intervjuobjektet, benytt kun telefonintervju når du er absolutt nødt.
– Still oppfølgingsspørsmål. Dette er spesielt viktig om du ikke fikk et bredt nok svar og om de sa noe interessant som du vil ha med mer av i artikkelen.
– Sett av god tid.
– Ta gjerne opptak av intervjuet på telefonen din, da kan du slappe mer av og slipper å skrive så mye. Informer intervjuobjektet om at opptaket skal kun lyttes på av deg, og at det vil slettes etter artikkelskrivingen.

Finne intervjuobjekt:
– Jobber du i en tverrfaglig frisklivssentral kan man bruke hverandre som kilde.
– Andre ansatte i kommunen.
– Annet helsepersonell.
– Fagpersoner/foreninger/lag.