Filmen er utarbeidet av Helsedirektoratet og bør vises til flere for enkelt og visuelt vise hva Frisklivssentralene kan tilby.

Forslag til situasjoner/steder filmen kan vises:
– Under foredrag om frisklivssentraler
– For andre som jobber i kommunen
– På skjermer på legekontorer, hos annet helsepersonell, apotek, bibliotek osv.
– Under temaundervisning
– Under ulike tilstelninger/aktiviteter