Frisklivssamlinger

Målgruppe

Voksne

Mål

Frisklivssamlinger for alle nye reseptdeltakere for å øke bevissthet rundt egen endringsprosess, øke motivasjon og inspirasjon hos den enkelte. Et viktig mål er at deltakerne får møtt hverandre, blitt litt kjent, delt erfaringer og synspunkter.

Idé innsendt av

Heidi Lønrusten Gundersen

Beskrivelse av idéen

Jevnlige frisklivssamlinger for alle nye deltakere på resept.

Samlingene varer en time og går over fire uker, gjerne i forkant av en Frisklivstrening. Gruppen består som regel av 4-10 deltakere.

Temaene på frisklivssamlingene er:

  • Samling 1: Motivasjon. Å sette seg og jobbe mot egne mål.
  • Samling 2: – Fysisk aktivitet
  • Samling 3: – Kosthold
  • Samling 4: – Litt om søvn, stressmestring og prioriteringer i hverdagen.

I samlingene fokuserer man på at alle deltakerne er delaktige og vi oppmuntrer til å dele egne erfaringer og refleksjoner rundt det aktuelle temaet. Hver samling inneholder en kort presentasjon av tema, men med et spesielt fokus på det som gruppen er opptatt av innenfor det aktuelle tema.

Vi har erfaring med at slike samlinger kan legge til rette for videre selvhjelpsgrupper og likemannsarbeid. I tillegg er samlingene et godt supplement til de individuelle samtalene.

Vedlegg til idéen

Arbeidssted: | 2018-05-02T14:05:57+00:00 31. januar 2017|Temasamling|0 kommentarer

Legg igjen en kommentar