Frisklivssentralen Askøy har laget en egen podcast «Frisklivspodden». Gjennom prosjektmidler fra Fylkesmannen i Hordaland har vi kunne gjennomført dette og der foreligger nå fire episoder. Hver andre uke kommer det en ny episode. Det er mange måter å ta opp en podcast på og ikke minst mange plattformer man kan formidle det gjennom. Vi har valgt å legge episodene på vår Facebook-side, da vi har mange følgere her og episodene kan deles fritt fra denne plattformen. Vi har valgt å fokusere på temaer som er av allmenn interesse også utenfor vår egen kommunegrense. På denne måten kan episodene være aktuelle å dele for andre Frisklivssentraler også. Det er også en god ide å invitere inn andre faggrupper som kan belyse temaer som er viktige.

Her er linkene til episodene, om noen ønsker å dele disse er dette fullt mulig:

www.facebook.com/FrisklivssentralenAskoy/videos/525581604935880/ 
www.facebook.com/FrisklivssentralenAskoy/videos/540869236647578/
www.facebook.com/FrisklivssentralenAskoy/videos/542464356544227/
www.facebook.com/FrisklivssentralenAskoy/videos/812937255829825/