Frisklivsmarsjen er et årlig arrangement hvor nye og gamle brukere av frisklivssentralene i Oslo møtes på HUK/Bygdøy for å gå sammen i oppmerkede løyper på henholdsvis 1,0 km eller 3,0 km.

Hensikten med frisklivsmarsjen er å vise fram tilbudet og motivere til at flere som trenger hjelp til å endre livsstil, tar kontakt med sitt lokale frisklivstilbud. I tillegg deltar frivillige organisasjoner som DNT, Oslo og omegn friluftsråd, bydelsmødrene, aktiv på dagtid, mv. for å fortelle om seg selv, rekruttere nye brukere og styrke samarbeidet med frisklivssentralene.
Arrangementet er et samarbeid mellom alle frisklivsbydelene i Oslo. Oppgaver og ansvar fordeles mellom ansatte i frisklivssentralene og rulleres årlig.

Frisklivsmarsjen ble arrangert for sjette gang 8. juni 2019, og var et svært vellykket arrangement.