Et hefte som kan brukes som inspirasjon til aktivitet med deltakere.

Innhold:

  • Deltakere: Informasjon om de som deltar på frisklivsaktivitet.
  • Mål med frisklivstrening.
  • Hovedelementer i aktiviteten: Hva slags prinsipper følges
  • Beskrivelse av utstyr
  • Klær etter vær
  • Øvelser for oppvarming
  • Øvelser for hoveddel
  • Øvelser for nedtrapping

Hele heftet kan lastes ned som vedlegg og ligger nederst på siden, eller trykk HER.