Et hefte som kan brukes som inspirasjon til aktivitet med deltakere.

Innhold:

•Deltakere: Informasjon om de som deltar på frisklivsaktivitet.

•Mål med frisklivstrening.

•Hovedelementer i aktiviteten: Hva slags prinsipper følges

•Beskrivelse av utstyr

•Klær etter vær

•Øvelser for oppvarming

•Øvelser for hoveddel

•Øvelser for nedtrapping

 

Frisklivsheftet ligger her.