Etablering av brukerrådet «Frisklivets venner». Oppgavene til brukerrådet er å delta i utvikling, planlegging, gjennomføring og evaluering av ulike tilbud ved Frisklivssentralen.

Det etableres et system for jevnlig kontakt mellom Frisklivets venner og ansatte ved frisklivssentralen. Dette for å sikre at Frisklivets venner blir en aktiv medspiller i kvalitets- og utviklingsarbeidet ved frisklivssentralen.