Gruppe over 12 uker med fire ulike treningstimer hver uke. Invitasjon til deltakelse i ble sendt ut pr e-post til alle ansatte i Verdal kommune. Tilbudet ble i tillegg offentliggjort på Frisklivssentralen sine hjemmesider.

Det ble også arrangert temamøter med tre timer med innhold fra Kurs i mestring av belastning (KIB) og tre timer med deler av Bra Mat kurs. Utover dette kunne de også delta på to temakvelder som vi arrangerte i perioden. Temakveld om søvn og søvnvansker og temakveld om motivasjon og trening.

Alle som meldte seg på forpliktet seg til å være med på minst to treninger pr uke så langt det lot seg gjøre. Da påmeldingsfristen var gått ut var det i alt 15 påmeldte. 3 møtte ikke opp ved oppstart og ble heller ikke med senere. 11 stykker fullførte opplegget. Jevnt over greide deltakerne å oppfylle kravet om to treninger pr uke. Det varierte om de fikk fri fra arbeidsgiver, og vi så at det påvirket deltakelsen. Tilbakemeldingen fra deltakerne var svært positive og rapporterte om bedre kondisjon, bedre kosthold, mer overskudd og bedre humør. De ble mer motiverte for trening og før vi avsluttet gruppen hadde de på eget initiativ funnet en løsning på hvordan de skal fortsette å trene sammen.