Friskliv for ansatte

Målgruppe

Voksne

Mål

Bakgrunnen for denne gruppen var at vi i løpet av det siste året hadde fått flere henvisninger fra ansatte i Verdal kommune. Ved å opprette en slik gruppe ønsket vi derfor å se om vi kunne hjelpe folk til en endring i levevaner på et tidligere tidspunkt.

Idé innsendt av

Verdal kommune

Beskrivelse av idéen

Gruppe over 12 uker med fire ulike treningstimer hver uke. Invitasjon til deltakelse i ble sendt ut pr e-post til alle ansatte i Verdal kommune. Tilbudet ble i tillegg offentliggjort på Frisklivssentralen sine hjemmesider.

Det ble også arrangert temamøter med tre timer med innhold fra Kurs i mestring av belastning (KIB) og tre timer med deler av Bra Mat kurs. Utover dette kunne de også delta på to temakvelder som vi arrangerte i perioden. Temakveld om søvn og søvnvansker og temakveld om motivasjon og trening.

Alle som meldte seg på forpliktet seg til å være med på minst to treninger pr uke så langt det lot seg gjøre. Da påmeldingsfristen var gått ut var det i alt 15 påmeldte. 3 møtte ikke opp ved oppstart og ble heller ikke med senere. 11 stykker fullførte opplegget. Jevnt over greide deltakerne å oppfylle kravet om to treninger pr uke. Det varierte om de fikk fri fra arbeidsgiver, og vi så at det påvirket deltakelsen. Tilbakemeldingen fra deltakerne var svært positive og rapporterte om bedre kondisjon, bedre kosthold, mer overskudd og bedre humør. De ble mer motiverte for trening og før vi avsluttet gruppen hadde de på eget initiativ funnet en løsning på hvordan de skal fortsette å trene sammen.

Vedlegg til idéen

2017-06-01_592fffda6446b_FrisklivsgruppeforansatteiVerdalkommune-nrmerebeskrivelse

2017-06-01_592fffda648c0_FrisklivssgruppeforkommunaltansatteiVerdal-flyer

Arbeidssted: | 2017-07-05T11:57:25+00:00 5. juli 2017|Fysisk aktivitet, Kosthold, Søvn|0 kommentarer

Legg igjen en kommentar