Vi har utarbeidet et temahefte om helse og levevaner som er oversatt til flere språk.
I heftet har vi oppsummert et utvalg av de temaene vi jobber med i frisklivssentralen.
Det inneholder både informasjon, verktøy og oppgaver til refleksjon.

Temaene som omtales er:
Helse, levevaner og vaneendring
Fysisk aktivitet
Kosthold
Søvn og søvnvansker
Psykisk helse
Smerte
Handlingsplan

Heftet er oversatt til følgende språk:
Arabisk
Dari
Engelsk
Fransk
Pashto
Polsk
Rumensk
Russisk
Somali
Sorani
Tigrinja
Tyrkisk

Heftene ligger tilgjengelig under «Publikasjoner» på vår nettside og kan fritt benyttes av andre frisklivssentraler:
www.kristiansand.kommune.no/frisklivssentralen

Brosyre