Masteroppgave: Casestudie med fokus på organisering og praktisering Høgskolen i Oslo og Akershus