Følgevenn er et tilbud for nye deltakere på frisklivssentralen som av ulike grunner ønsker litt ekstra støtte i forbindelse med aktivitet får tilbud om en følgevenn. Følgevennen er en frisklivsdeltaker som har vært med på frisklivssentralen en stund. Følgevennen møter den nye deltakeren på parkeringsplassen og følger med den nye deltakeren for eksempel inn på treningsstudioet eller på frisklivsaktivitet. Følgevennavtalen kan gjelde for de tre første turene på aktivitet.