Vi har opprettet lokale utetreningsgrupper i nærområdene, med fast oppmøtested. Bergen kommune har fått støtte fra fylkeskommunen for å gjennomføre dette i Bergen Vest. En koordinator er midlertidig ansatt for å få tilbudet opp og gå, samt være instruktør. Koordinator samarbeider samtidig tett opp mot annen kollega da man alltid er to instruktører på samme time. Friskliv i Bergen har pr nå etablert to grupper i Bergen Vest og har flere grupper i sentrum som står og går. Her rulleres instruktørrollene mellom de ansatte og det jobbes tett med markedsføring gjennom sosiale medier, fastlegekontor og plakatdistribusjon. Friskliv Bergen har gjort seg følgende erfaringer i forsøket om å nå målgruppen:

  • Det kommer mennesker på trening som har hørt om tilbudet via fastlegekontoret
  • Fysioterapisentrene er villige til å fortelle om tilbudet og anbefale oss til sine kunder
  • Facebook fungerer godt som informasjonskanal
  • Nøkkelpersoner i lokalmiljøet er ofte interessert i å markedsføre tilbud som kommer innbyggerne til gode, Friskliv fikk her hjelp av borettslag, Senioruniversitetet og andre lokale grupper
  • Å møte mennesker der de er og avtale fysiske møter bør prioriteres så langt det lar seg gjøre

De ny oppstartede gruppene i Bergen Vest startet i uke 42. De gikk uforstyrret til og med uke 45 for koronarestriksjonene ble iverksatt i Bergen kommune. I løpet av disse ukene møtte det 35 ulike mennesker opp på trening totalt. I snitt møtte det 7 mennesker hver økt, fordelt på åtte økter. Finn Formen med Friskliv starter opp igjen med trening så fort restriksjonene heves, og det langsiktige målet er at Friskliv skal utdanne lokale instruktører som kan overta treningsgruppene.