Fallforebyggende gruppe er et tilbud til de over 65 år. Hver høst sendes det ut informasjon om frisklivstilbud i kommunen til alle over 65 år. Aktuelle deltakere får tilbud om å delta i forbindelse med helsesamtale.

De som får tilbud om å delta er eldre som har falt eller som er ustødige og redde for å falle. Fallforebyggende gruppe kan være oppfølgingstilbud etter gjennomgått hverdagsrehabilitering.

Tilbudet består av gruppetrening 2×2 timer per uke inkludert sosialt samvær med kaffe og frukt. Deltakerne deles i to grupper hvor den ene trener 4×4 intervaller på tredemølle mens den andre gruppa trener styrke og går i balanse hinderløype. Halvveis i timen bytter de aktivitet. Etter trening er det sosialt samvær med frukt og kaffe.

Enkelte ganger er det undervisninig i forbindelse med kaffe. Da har f. eks optiker, lege, ernæringsfysiolog, diabetessykepleier og fysioterapeut hatt undervisning om syn, balanse, fysisk aktivitet, kosthold, fallforebygging og trening.

Pris: 500,- for 3 mnd, inkludert kaffe og frukt.