Stavanger FLS har erfart at ansettelse av Erfaringskonsulent har vært et viktig bidrag til utvikling og kvalitetssikring av tjenestene sammen med de andre faggruppene i Frisklivssentralen.

En erfaringskonsulent kan bidra med:
• Formidle livserfaringer på en annen måte enn helsepersonell, fra personlig historie til hverdagskunnskap
• Nyansere og få inn andre perspektiver for forebyggende arbeid
• Alminneliggjøre utfordringer ved endring av levevaner, formidle optimisme
• Forbedre og kvalitetssikre tjenester sammen med andre faggrupper i Frisklivssentralen
• Tilrettelegge for brukermedvirkning i planlegging, utvikling og gjennomføring av tilbud
• Pådriver til å etablere brukerstyrte tiltak, men skal ikke være erstatning for likemannsarbeid eller brukerrepresentanter
• Bindeledd mellom deltakere og veileder
• Bryte ned fordommer