Videoen viser erfaringer gjort av lokalt treningssenter i Modum kommune. Daglig leder på treningssenteret belyser hvorfor det er viktig å etablere et samarbeid med forebyggende helsetjenester i kommunen.