2022-02-04_61fd221ca8059_BraMatkortversjonkt1av3tildeltagerne