Bakgrunn:
Frisklivssentralen i Drammen hadde i starten av 2021 et etterslep på kostsamtaler. Vi så at det ville være ressursbesparende å samle flere av disse i et kurs, men hadde ikke mulighet til å holde kurs i våre lokaler pga. koronarestriksjoner.
Vi bestemte oss for å holde et BraMat-inspirert kurs digitalt, etter gode erfaringer med digitale røykesluttkurs høsten 2020.

Forberedelser:
BraMat-kurset fra Helsedirektoratet ble tilpasset en digital plattform ved å fjerne de praktiske oppgavene som smaking og tilbereding av mat. Vi reduserte også varigheten til 3 kursøkter á 1,5 time, samt gjorde noen justeringer i rekkefølge og innhold. Vi satt maksantall på 10 deltagere, samt gode nok digitale og norskspråklige ferdigheter til å kunne følge kurset. Deltagerne ble rekruttert fra ventelisten vår og fra aktuelle deltagere på frisklivstrening og tobakksavvenning. Alle fikk en kort helsesamtale i forkant for å sikre at kurset var riktig tiltak for dem.

Gjennomføring:
Tidspunktene ble holdt av i et digitalt møterom på Join, og kursdeltagerne fikk mail med link til møterommet i forkant. Av erfaring fra andre digitale kurs ble det satt av tid til hjelpe med innlogging i forkant av særlig kursøkt 1.
To ansatte ved Frisklivssentralen holdt kurset. Vi informerte om gjensidig taushetsplikt under kurset, inkludert det å sitte i et rom uten andre tilhørere/tilskuere. Kursøkt 1 hadde fokus på endring samt innhold i maten, kursøkt 2 kostholdsrådene og kursøkt 3 merkeordninger samt veien videre. Deltagerne hadde mulighet til å be om ordet for spørsmål eller kommentarer underveis, og ble oppfordret til å dele sine målsetninger, utfordringer og erfaringer med resten av gruppa. I etterkant av hver kursøkt fikk de tilsendt Powerpoint-presentasjonen i PFD-format (se vedlegg). Etter fullført kurs fikk de tilsendt Faktaark tilhørende det originale BraMat-kurset, samt tilbud om en individuell oppfølgingssamtale.

Måloppnåelse/erfaringer:
For vår del oppleves kurset som en suksess i en periode med stor pågang for kostveiledning og liten mulighet til oppmøtesamtaler/-kurs. Ett år senere går vi i gang med digitalt kurs nummer 10! Vi opplever at dette er svært tidsbesparende sammenlignet med individuelle veiledningssamtaler, samt mer tilgjengelig for mange av deltagerne ettersom de slipper reisevei og terskelen for deltagelse for mange oppleves lavere. Vi erfarer at det er mulig å få til god dialog og gruppedynamikk også via skjermen, og tror det har vært til nytte og støtte for deltagerne.

Linker til PDF:

Kursøkt 1

Kursøkt 2

Kursøkt 3