Digitale kurs kan være nyttig å gjennomføre ved høy smitte lokalt. Det kan også være man behøver å gå over til digitale kurs underveis i kurset. Digitale kurs kan også være nyttig å gjennomføre for å eventuelt nå flere, spesielt de som kanskje ikke ønsker å møte fysisk på kurs.

Modum kommune har erfaring med å holde Bra Mat kurs digitalt. Dette ble avholdt i “Microsoft Teams”.

Slik foregikk det praktisk:

 • I forkant av hver kursdag sendte kursholder ut link til deltakerne med link til møterom, med litt teknisk informasjon.
 • Kursholder satt klar 30 minutter før hver kursstart slik at deltakerne kunne logge seg på, og sjekke at alt det tekniske fungerte.
 • Kursholder hadde alliert seg med en kollega som fungerte som teknisk støtte, i tilfelle en av deltakerne ikke fikk logget seg på, eller de falt ut underveis i kurset. De kunne da kontakte teknisk støtte for å komme inn i kurset på nytt, og på denne måten kunne kursholder fortsette uavbrutt.
 • Kursholder benyttet eksternt webkamera for å kunne filme praktiske tips.
 • Powerpoint kan enkelt lastes inn i teams, og man kan bytte mellom å vise powerpoint eller kursholder i stort bilde.
 • Kursdeltakerne kan selv velge om de vil syntes eller ikke med sitt kamera. Vi erfarte at de fleste ville vise sitt ansikt.
 • Underveis ble deltakerne godt kjent, og de utvekslet erfaringer. Ved at de hadde god tid til å logge på i forkant av kursene fikk vi tid til mye småprat både kursholder og deltakerne mellom.

Nyttige funksjoner i teams:

 • Kursholder har mulighet til å dempe deltakerne. Kursholder oppfordret alle til å dempe sin mikrofon selv, når de ikke pratet. Da vil det ikke komme støy fra mikrofon fra for eksempel bevegelser/lyder hos deltakerne. Dette gjør at lyden blir renere og alle hører kursholder bedre.
 • I teams kan alle rekke opp hånda
 • Det finnes en chat de kan bruke når som helst underveis, hvis de ikke ønsker å stille spørsmål via mikrofonen
 • Du kan enkelt bytte mellom kameraer, hvis du har eksternt kamera og kamera på pc
 • Teams har en egen app som fungerer veldig fint på smarttelefon og nettbrett