Digitale kurs kan være nyttig å gjennomføre for å eventuelt nå flere, spesielt de som kanskje ikke ønsker å møte fysisk på kurs.

Modum kommune har erfaring med å holde flere kurs digitalt. Disse er avholdt i «Microsoft Teams» og «Join» fra Norsk Helsenett.

Slik foregår det praktisk:

 • Før selve kurset starter opp kartlegger kursholdet hvem som har behov for teknisk støtte i forkant av kurset. Deltakerne krysser av på skjema i Microsoft Forms om de trenger teknisk støtte. De blir da kontaktet av kursholder i god tid før kurset starter opp, og får en gjennomgang hvor de logger seg på rommet. Da får man kartlagt eventuelle problemer rundt det tekniske.
 • I forkant av hver kursdag sender kursholder ut link til deltakerne med link til møterom, med litt teknisk informasjon.
 • Kursholder sitter klar i 20-30 minutter ført hver kursdag slik at deltakerne kan logge seg på, og sjekke at alt det tekniske fungerer i god tid før kurset starter.
 • Kursholder allierer seg med kollega første gang som fungerer som teknisk støtte, tilfelle en av deltakerne ikke får logget seg på, eller de faller ut underveis i kurset. De kan da kontakte teknisk støtte for å komme inn i kurset på nytt, og på denne måten kan kursholder fortsette uavbrutt.
 • Kursholder benytter eksternt webkamera for å kunne filme praktiske tips.
 • Powerpoint kan enkelt lastes inn i Teams eller Join, og man kan bytte mellom å vise powerpoint eller kursholder i stort bilde.
 • Kursdeltakerne kan selv velge om de vil syntes eller ikke med sitt kamera. Vi erfarer at de fleste vil vise sitt ansikt, samt at vi oppfordrer til dette.
 • Underveis blir deltakerne godt kjent, og de utveksler erfaringer. Ved at de hadde god tid til å logge på i forkant av kursene fikk vi tid til mye småprat både kursholder og deltakerne mellom.

Nyttige funksjoner i Teams:

 • Kursholder har mulighet til å dempe deltakerne. Kursholder oppfordrer alle til å dempe sin mikrofon selv, når de ikke pratet. Da vil det ikke komme støy fra mikrofon fra for eksempel bevegelser/lyder hos deltakerne. Dette gjør at lyden blir renere og alle hører kursholder bedre.
 • I Teams kan alle rekke opp hånda
 • Det finnes en chat de kan bruke når som helst underveis, hvis de ikke ønsker å stille spørsmål via mikrofonen
 • Du kan enkelt bytte mellom kameraer, hvis du har eksternt kamera og kamera på pc
 • Teams har en egen app som fungerer veldig fint på smarttelefon og nettbrett

Se gjerne flere tips her: 

Erfaring med å holde digitale kurs