Modum kommune så behov for å gjøre det enkelt for alle innbyggerne å finne ut hvilke organiserte fritidsaktiviteter som finnes. Vi utviklet derfor www.fritid123.no for Modum, Sigdal og Krødsherad kommune i tett samarbeid med innbyggerne.

For at innbyggerne skulle kunne søke opp fritidsaktiviteter og samtidig sørge for bærekraftig drift av nettsiden, ble WordPress pluginen Aktiviteter123 utviklet. Aktiviteter123 gjør det mulig for arrangører å sende inn og redigere informasjon om sine aktiviteter, samtidig som administrator har kontroll på hva som publiseres.

Pluginen Aktiviteter123, slik den er i dag, deler Modum kommune med andre som ønsker å ta den i bruk. For å kunne ta i bruk Aktiviteter123 må kommunen ha en WordPress-installasjon. Hvis man ikke har dette fra før, så finnes det flere skyløsninger som er relativt enkle å sette opp.

Utviklingen er støttet av Kulturdepartementet og Buskerud Fylkeskommune. Dersom man ønsker mer informasjon, send en epost til fritid123@modum.kommune.no. Vi håper arbeidet kommer til nytte for flere slik at innbyggerne våre får tilgang til alle de flotte fritidsaktivitetene som finnes over det ganske land!

Rambøll har evaluert arbeidet med fritid i blant annet Modum kommune for kulturdepartementet.
Rapporten ligger her: Inkludering gjennom organiserte fritidsaktiviteter

Erfaringer gjennom fritid123.no og arbeidet rundt etablering av nettsiden finner du her og her.