Brukerhistorier

Målgruppe

Ansatte ved frisklivssentralen

Mål

Brukerhistorier som kan brukes av frisklivssentraler.

Idé innsendt av

Øvre Eiker kommune/Nedre Eiker kommune

Beskrivelse av idéen

En oversikt over brukerhistorier laget av Aktiv Eiker.

Brukerhistoriene er publisert på Aktiv Eiker sine nettsider samt Aktiv Eiker sin Facebook side. Dette er historier og videoer alle frisklivssentraler kan dele fritt og de ligger her.

 

Vedlegg til idéen

Arbeidssted: | 2018-05-02T13:47:41+00:00 20. februar 2017|Metoder og verktøy, Ukategorisert|0 kommentarer

Legg igjen en kommentar