Tidligere deltakere av frisklivssentralen forteller sin historie om oppfølgingen de har fått og veien videre.