• Kartlegge kostholdet på helsesamtalen
• Tilby Bra Mat kurs digitalt eller med fysisk oppmøte
• Tilby tolk på kurs med fysisk oppmøte
• Begge kurs er komprimert til 3 ganger a`1,5 time.
• Tilby individuell samtale(r) etter gjennomført kurs
• Vis frem emballasje fra ulike matvarer på kursene.
• Ved digitale kurs sendes påloggingslink på e-post i forkant. Etter hver kursgang sendes presentasjon og faktaark