Målgruppe: blivende foreldre. Vi har oppfordret til at begge foreldrene møter.

Mål: Bedre den kommende folkehelsen i kommunen. Man vet at barn arver foreldrenes spisemønster, så ved å lære og gjøre foreldrene mer bevisst på kostholdet kan dette påvirke folkehelsen.

Materiell: Det fantes ikke noe materiell til kurs, så kostholdsveileder har laget materiell og oppskrifter. Som grunnmateriale et det brukt Mat og måltider for spebarn, bra mat kurs, kostråd og annet materiale fra helsedirektoratet. Det ble delt ut en «kokebok for alle» til hver av parene. Alle dagene har det vært felles måltid. På teoriøkter forberedte kursholder en matrett som deltagerne fikk være med å fullføre. Det ble satt av tid til bespisning, for å vise «måltidets betydning.» Kursdeltagerne fikk kopi av forelesning og oppskriftshefter for praksisdager. Helsesøster var med på kursdag fire: snakket om barnets regulering.

Beskrivelse av kurset:  Kurset har bestått av 5 ettermiddager, varighet 2 timer pr.gang (2,5 time siste økten), hvorav 3 teoretiske+ 2 praksisøkter. På teoriøktene ble teorien praksisrettet med å se på matvarer og emballasje. Forevisning av matrett var også en metode for å praksisrette økten på. Råvarer, metoder og gode tips ble smettet inn. Alle dagene har det vært felles måltid. På teoriøktene forberedte kursholder en matrett som deltagerne fikk være med å fullføre. Det ble satt av tid til bespisning, for å vise «måltidets betydning.» Kursdeltagerne fikk kopi av forelesning og oppskriftshefter for praksisøktene. Helsesøster var med på kursdag fire: snakket om barnets regulering

Kursdag 1: Hva er sunn mat /mindre sunn mat:

 • Hva kan den gravide spise?
 • Øke bevisstheten om egne og familiens matvaner og matvalg.
 • Øke motivasjonen til å endre vaner.
 • Få praktiske råd til hverdagen.
 • Øke forståelse av varedeklarasjoner
 • Praktiske matlagingsråd – barnemat/til hele familien
 • Utveksle erfaringer
 • Praktisk innslag

Kursdag 2: Er det smart å gå for grovt og kan man leve godt med mindre sukker?

 • Må det søte liv smake søtt?
 • Er sukker bra for dere og barnet?
 • Grove kornprodukter gir grunnlag for en god helse.
 • Salt
 • Gjennomgang av hjemmelekse!
 • Praktisk innsalg

Kursdag 3: Hvordan velge riktig mat til familien?

 • Det er ikke et fett hva du spiser! «Fettkvalitet og mengde»
 • Hvordan forstå hva maten inneholder? «Varedeklarasjon»
 • Teori om småbarnsmat
 • Praktisk innslag

Kursdag 4: Kort teori om barnemat

 • Barnemat,- vi lager barnemat fra bunnen av!
 • Hjemmelekse

Kursdag 5: Matlaging for familien. Rettene ble bestemt i samråd med deltagere. Medbestemmelse er viktig for å føle seg ivaretatt. Kursholder hadde forslag på noen retter og et fokus og prøvde å påvirke til retter som er helsefremmende.

Evaluering: Alle deltagerne evaluerte kurset. Evaluering besto av spørsmål med avkryssing og kommentarfelt. Om noen ønsker å benyttes seg av vårt materiale, forbeholdes det at Frisklivssentralen på Verdal V/ kostholdsveileder, Unni Granheim er oppgitt som kilde for kurset. Hvis det er ønske om mer informasjon om gjennomføring av kurset er det bare å ta kontakt. 