Seniorkurset: bli en glad 60 + er et kurs som går over seks ganger.

Kurset holdes av en psykolog med lang erfaring.

Tema for kurset er:

  • Hvordan kan du forvalte den skattkisten av erfaringer du har med deg inn i den nye livsfasen?
  • Det fokuseres på ulike aspekter av livet, med rom for refleksjon og samtale.
  • Det blir snakket om livets forskjellige faser, tap man har opplevd gjennom livet, hvordan oppleve nærvær i eget liv og hvordan fokusere på veien videre.

Kurset har blitt godt mottatt av de som er i målgruppen og vi har hatt godt oppmøte på dette kurset.