Friskliv i Bergen har brukt noe ressurser på å synliggjøre treningstilbudet som er åpent for alle i kommunen. Vi er fornøyde med resultatet, og ser et stort potensiale i denne muligheten for våre tjenester, når det foreligger midler.