«Gode vaner for god helse – barn, kosthold og fysisk aktivitet» er et samtaleverktøy som helsesøstre og annet fagpersonell kan bruke i samtale med barn og foresatte.

Hovedmålgruppen er barn i alderen 2-9 år og deres foresatte, men det kan også være egnet for eldre barn.

Materiellet illustrerer aktuelle tema og har lite tekst, og egner seg derfor også godt i møte med minoritetsspråklige.

Verktøyet består av 15 illustrerende plansjer i A4 og to veiledere. Det er et nyttig og praktisk verktøy til bruk i samtaler med barn og deres foresatte om mat og bevegelse, lek, døgnrytme, skjermaktivitet og gode vaner i hverdagen.

I veilederne får du en innføring i hvordan du kan bruke samtaleverktøyet, og du får forslag til samtaleemner, så det blir enkelt å bruke. Verktøyet kan lastes ned som pdf-fil (link lenger ned på siden) og brukes på helsestasjoner, frisklivssentraler, i skoler/SFO og i barnehager. Ta gjerne kopi av plansjer og heng opp på veggen eller del ut til foresatte.

Les mer hos: Kreftforeningen

Samtaleverktøyet:

Plansjer

Veileder barn 2-9 år