Aktivitetsbanken er en nettressurs hvor du kan finne ideer til aktiviteter og øvelser. Her er det et solid utvalg til øvelser og leker for å fornye øvelsesbanken din.

Aktivitetsbanken er et samarbeid mellom fem særforbund i Norges Idrettsforbund. Hensikten er å heve kvaliteten på treningene og i undervisningssammenheng i skolen, men ideene fungerer like godt i frisklivssammenheng.

Under valget «basisøvelser» finner man øvelser som ikke er idrettspesifikke og man kan søke opp øvelser etter:

  • Målgruppe
  • Vanskelighetsgrad
  • Miljø (skog, gymsal, barmark, osv)
  • Hvilken ferdighet man ønsker å påvirke (styrke, koordinasjon, balanse osv)
  • Legge til eventuell funksjonshemming

Her kan du besøke aktivitetsbanken.no