Aktivitet og kost er medisin er et valgfritt emne i medisinerutdanningen i Bergen. Emnet skal formidle forståelse for at aktivitet og kosthold kan brukes som et nyttig virkemiddel for å forebygge og behandle de fleste sykdomstilstander. Pensum for emnet er hovedsakelig aktivitetshåndboken og nasjonale anbefalinger for kosthold, ernæring og fysisk aktivitet.

Kurset har som mål å gi studentene praktisk erfaring med endringsarbeid ved å møte pasienter som trenger tilrettelegging for økt aktivitet og eventuelle endringer i kosthold. Kurset tar utgangspunkt i pasienthistorier som da er deltakere hos Frisklivssentralen.

I forkant av emnet rekrutterer Frisklivssentralen til emnet ved å gi informasjon om det, og forespørre aktuelle deltakere.

Studentene skal lage en tilpasset aktivitetsplan. Kurset er godt evaluert av studenter og pasienter/caser fra Frisklivssentralen og det er en hensiktsmessig måte å få spredd kunnskap om Frisklivssentralen og vårt arbeid til fremtidige medisinere.