Aktiv UNG er et aktivitetstilbud for ungdommer mellom 10 og 18 år. Aktivitetene kjennetegnes ved at de er åpne, gratis, prestasjonsfrie, krever ingen påmelding og har ingen oppmøteplikt.

Aktivitetene foregår for eksempel i gymsalen på ungdomshuset samtidig som det er ungdomsklubb. De kan også foregå i svømmehallen og utendørs ulike steder i bygda.

De ungdommene som trenger ekstra støtte til å delta på Aktiv UNG aktivitetene blir plukket ut av miljøarbeider/helsesøster på skolen og får tilbud om Aktiv UNG +. Plussordningen gir tilbud om en fritidskontakt som er behjelpelig med skyss til og fra aktivitet, samt oppfølging med SMS i forkant av aktiviteten. Ungdommene med ekstra støtte møter sine fritidskontakter tilfelles variert aktivitet som er planlagt av Frisklivssentralen på forhånd.

Frisklivssentralen står for ansettelse av fritidskontakter og fordeler inntil tre ungdommer til hver fritidskontakt.