Målgruppen for Aktiv på dagtid er personer 18-67 år, som bor i Ski kommune og mottar en form for stønad fra NAV eller får oppfølging fra Frisklivssentralen.

Aktiv på dagtid i Ski gjennomføres i et samarbeid mellom Ski IL Alliansen, Ski kommune v/Frisklivssentralen, Akershus idrettskrets og Plexusklinikken. Andre samarbeidspartnere i tiltaket er: Friskis & Svettis, Frivilligsentralen og Avancia.

Det gjennomføres aktiviteter hver dag hele uka. Tilbudet koster kr 250,- per semester. Vårsemesteret er fra januar til juni og høstsemesteret er fra september til desember.

Aktiviteter på timeplanen kan være for eksempel:

  • Stavgang
  • Vanngym
  • PT i gruppe
  • Sykkel
  • Styrke/balanse
  • Frisk Flyt og Basis

Les mer om tilbudet her.