Aktiv for moroskyld er et aktivitetstilbud helt uten prestasjonsfokus for ungdom fra 12-13 år og oppover.

Vi har skapt et samarbeid med flere lag, foreninger og lokale aktører hvor formålet er å få flere i aktivitet og å ha det gøy. Helt fritt for prestasjonsfokus. Tilbudene er gratis.

Tips for å komme i gang:

1. Brukermedvirkning og bred involvering: snakk med barn, unge, unge voksne, personer som jobber tett på disse målgruppene og ungdområdet i kommunen: Hvilke tilbud må være for at de som ikke er i aktivitet blir med? vi fikk svar som at det ikke måtte være fokus på prestasjon, uformelt, ikke for «styrt», ikke krav til oppmøte, ligge sentrumsnært, lav kostnad, mye leik.

2. Invitere til dialog mellom idretten, andre frivillige organisasjoner, private aktører og kommunale virksomheter. Kan vi skape noen slike arenaer? For eksempel samarbeid mellom fleridrettslag og ungdomsklubben. Når klubben er åpen er også gymsalen åpen og ungdommene kan bevege seg fritt mellom gymsalen og klubben (lite styrt aktivitet), eller samarbeid med svømmehall om åpen, gratis, leikpreget, men styrt, aktivitet. Aktivitetskontakter er tilstede.

Aktivitetskontakter rekrutteres av frisklivssentralen.

Miljøarbeidere og helsesøstre er viktige samarbeidspartnere for å rekruttere deltakere i målgruppen.