Utstyr: To kjegler (settes opp med 15 meters mellomrom), stoppeklokke, tape/målebånd til å markere for hver meter, (pulsklokke, Borg skala). Det bør også være en stol/benk tilgjengelig slik at pasienten kan sette seg ned hvis behov eller etter endt test.

Prosedyre: Målet med testen er at pasienten skal gå så langt som mulig på 6 minutter uten å løpe. Pasienten skal gå frem og tilbake rundt kjeglene (ikke bare stoppe ved siden av dem). Dersom pasienten blir svimmel, så kan hun/han gå i 8-tall rundt kjeglene. Antall runder pasienten går, samt antall meter på siste uferdige runde skal registreres. I tillegg bør puls og Borg skala også registreres ved endt test, men dette er ikke en nødvendighet. Ikke gi noen annen form for oppmuntring til pasienten enn instruksjonene under. Hvis pasienten trenger en pause, så ikke stopp klokken, men se heller om pasienten kan fortsette å gå innen det har gått 6 minutter. Hvis pasienten stopper underveis og ikke orker å fullføre, så er det den gangdistansen pasienten har klarte som blir det endelige resultatet. Pasienten kan bruke ganghjelpemidler hvis nødvendig.

Instruksjon: ” Du skal nå gå i 6 minutter rundt disse to kjeglene. Målet med denne testen er å gå så langt som mulig på 6 minutter, ergo må du gå så fort du klarer. Jeg kommer til å gi beskjed for hvert minutt som går. Du får ikke lov til å jogge eller løpe. Er du klar? Klar, ferdig, GÅ!”

1 min: ”Da har du gått i 1 min. Dette går bra” 2 min: ”Da har du gått i 2 minutter. Fortsett i dette tempoet” 3 min: ”Da har du gått i 3 minutter. Dette går bra” 4 min: ”Da har du gått i 4 minutter. Fortsett i dette tempoet” 5 min: ”Da har du gått i 5 minutter, 1 minutt igjen. Dette går bra”

15 sek igjen: ”Nå kommer jeg snart til å fortelle deg at du skal stoppe, og når jeg gjør det kan du bare bli stående på stedet og så kommer jeg bort til deg.”

6 min: ”Stopp!”

Resultat: Gangdistanse = antall runder x antall meter pr runde + antall meter på siste (uferdige) runde (rund opp til nærmeste meter). Eventuelt registrere puls og Borg skala.

Referanseverdier: Gjennomsnittlig gangdistanse (95% konfidensintervall) vist for 10 års aldersgrupper og kjønn.

18-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70-79 år 80-90 år
Kvinner 649 (611-687) 650 (617-683) 664 (639-689) 638 (614-662) 573 (545-600) 510 (488-531) 438 (399-476)
Menn 715 (688-741) 715 (690-740) 708 (680-736) 664 (639-689) 632 (600-664) 574 (541-607) 506 (468-544)

(hentet fra Tveter et al (2014) Health-related physical fitness measures: Reference values and reference equations for use in clinical practice, Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 95; 1366-73)

 

Endring: Pasienten bør endre seg med ca 50 meter for at vi kan si at det virkelig har skjedd en reell endring (utover den naturlige variasjonen i prestasjon).

Om testen utføres utendørs benytt gjerne applikasjonen «Endomondo» for å kunne måle opp til hver enkelt deltaker etter endt test.

Tekst: Anne Therese Tveter