Prosedyre for 30 sekunder reise og sette seg test:

Utstyr: Stol (helst uten armlener) med setehøyde på 44-45 cm, stoppeklokke. Stolen bør plasseres opp mot en vegg for at den ikke skal forflytte seg.

Prosedyre: Testen starter i sittende utgangsstilling. Instruer pasienten i å sitte ca midt på stolen (i anterior-posterior retning). Pasientens føtter skal være ved siden av hverandre og plasseres med ca hoftebreddes avstand. Dersom nedsatt bevegelighet i kne eller hofte ikke muliggjør at føttene står ved siden av hverandre, forsøker man å plassere dem så optimalt som mulig. Pasienten skal ekstendere knærne helt når hun/han reiser seg opp og være tydelig nedpå stolsetet (sitteknutene skal være nedpå stolsetet) når han/hun setter seg ned for at repetisjonen skal telle. Før testen starter, skal pasienten gjøre noen prøveforsøk for å sikre korrekt teknikk. Ikke gi noen form for oppmuntring underveis. Dersom pasienten er mer enn halvveis oppe når det har gått 30 sekunder, så telles denne som en repetisjon.

Instruksjon: ”Nå skal vi teste hvor mange ganger du klarer å reise og sette deg i løpet av 30 sekunder. Du skal reise deg helt opp – med strake knær – og sette deg helt ned igjen. Du trenger ikke lene deg mot rygglenet, men du skal sette deg helt ned for hver gang (ikke bare touche nedpå). Armene skal være i kryss foran brystet”.

Vis øvelsen og la pasienten gjøre prøveforsøk.

”Jeg sier ifra når du kan begynne. Husk at det er om å gjøre å reise og sette seg så mange ganger som mulig ganger i løpet av 30 sekunder. Klar, ferdig, START!”.

Resultat: Antall repetisjoner pasienten klarer å reise seg opp.

Referanseverdier: Gjennomsnittlig antall repetisjoner (med 95% konfidensintervall) vist for 10 års aldersgrupper og kjønn.

18-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70-79 år 80-90 år
Kvinner 26 (23-29) 24 (22-27) 25 (23-27) 24 (22-26) 21 (18-23) 17 (16-19) 14 (13-16)
Menn 27 (25-30) 27 (25-30) 29 (27-32) 25 (23-27) 24 (22-27) 19 (17-21) 17 (15-18)

(hentet fra Tveter et al (2014) Health-related physical fitness measures: Reference values and reference equations for use in clinical practice, Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 95; 1366-73)

Endring: Pasienten bør endre seg med 3-4 repetisjoner for at vi kan si at det virkelig har skjedd en reell endring (utover den naturlige variasjonen i prest

Foto og tekst: Anne Therese Tveter