Velkommen 2018-05-28T12:59:28+00:00

Velkommen til Idébanken for frisklivssentraler

Idébanken er for ansatte ved kommunale frisklivssentraler. Her finner du tiltak og metoder som kan være nyttig i kvalitets- og utviklingsarbeid i tråd med Veileder for frisklivssentraler. Idébanken er bygget opp rundt basistilbudet som alle frisklivssentraler har, i tillegg er det også eksempler på utvidet tilbud. Her kan du gjenbruke og dele gode eksempler.

Idébanken er et supplement til Helsedirektoratets nettsider.

Nyeste idéer

Rapportering

Tiltak: Vi ble på nyåret pålagt av vår enhetsleder og bydelsdirektør [...]

Fritid123

Fritid123 er en lokal nettside hvor man lett kan søke opp alle [...]