Velkommen2019-04-03T11:53:30+02:00

Velkommen til Idébanken for frisklivssentraler

Idébanken er for ansatte ved kommunale frisklivssentraler. Her finner du tiltak og metoder som kan være nyttig i kvalitets- og utviklingsarbeid i tråd med Veileder for frisklivssentraler. Idébanken er bygget opp rundt basistilbudet som alle frisklivssentraler har, i tillegg er det også eksempler på utvidet tilbud. Her kan du gjenbruke og dele gode eksempler.

Idébanken er et supplement til Helsedirektoratets nettsider.

Nyeste idéer

Frisklivspodden

Frisklivssentralen Askøy har laget en egen podcast "Frisklivspodden". Gjennom prosjektmidler fra [...]

Pakke henvisere

For å gjøre det enklere å huske oppfølgingstilbudet ved Frisklivssentralen har [...]