Velkommen 2018-02-07T09:55:04+00:00

Velkommen til Idébank for ansatte ved frisklivssentraler!

Idébanken er et faglig supplement til Helsedirektoratets nettsider. Her finner du idéer knyttet til blant annet basistilbudet og kurs som kan være nyttig i kvalitets- og utviklingsarbeid i din kommune. I tillegg er det samlet nyttige studier, evalueringer og publikasjoner.

Her kan ansatte ved kommunale frisklivssentraler dele, gjenbruke og finne tiltak og metoder!

Nyeste idéer