Velkommen2019-04-03T11:53:30+02:00

Velkommen til Idébanken for frisklivssentraler

Idébanken er for ansatte ved kommunale frisklivssentraler. Her finner du tiltak og metoder som kan være nyttig i kvalitets- og utviklingsarbeid i tråd med Veileder for frisklivssentraler. Idébanken er bygget opp rundt basistilbudet som alle frisklivssentraler har, i tillegg er det også eksempler på utvidet tilbud. Her kan du gjenbruke og dele gode eksempler.

Idébanken er et supplement til Helsedirektoratets nettsider.

Nyeste idéer

Matplakat

Matplakaten "Vårt bord er dekket med" til bruk hvor det måtte [...]

Bra Mat kurs

• Kartlegge kostholdet på helsesamtalen • Tilby Bra Mat kurs digitalt [...]

Go to Top