Tobakkfri med andre

Frisklivssentraler i mange kommuner arrangerer kurs i tobakksavvenning. Kurset er basert på prinsippene for motiverende intervju (MI).

Det å være i en gruppe kan gi deltakerne økt motivasjon gjennom gruppestøtte, gjenkjennelse og kollektiv styrke.

Kursmalen «Tobakksfri» er en veiviser for hvordan et snus- og røykesluttkurs kan gjennomføres ved en frisklivssentral. Kurset er lagt opp med en felles sluttdato. Deltakerne deler erfaringer og støtter hverandre under forberedelsene og under vedlikeholdsfasen i etterkant av sluttdatoen. Fastlegen og annet helsepersonell kan henvise pasienter til frisklivssentralen, eller man kan ta kontakt selv.

Les mer om metoder og hjelpemidler for snus og røykeslutt her.

Arbeidssted: | 2018-02-07T09:55:29+00:00 31. januar 2017|Tobakk|0 kommentarer

Legg igjen en kommentar