Om nettstedet

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester pålegger kommunene å etablere forebyggende helse- og omsorgstjenester (jf. § 3-2). Frisklivssentraler er en utprøvd og evaluert modell, og en anbefalt måte å organisere slike helse- og omsorgstjenester på. Helsedirektoratet utgav i 2011 Veileder for kommunale frisklivssentraler. Denne gir anbefalinger og kvalitetskrav for etablering, organisering og innhold. Veilederen, oversikt over kommuner med frisklivssentraler og mer informasjon finnes på Helsedirektoratets nettsider.

Idébank for frisklivssentraler er en ressurs og et praktisk verktøy for deling av kunnskap og erfaring på tvers av kommuner, fylker og regioner.  Her kan ansatte ved frisklivssentralene dele tiltak, metoder og erfaringer fra sin kommune, som et bidrag i kvalitets – og utviklingsarbeidet.

Nettsiden er initiert og utviklet av Helsedirektoratet i samarbeid med utviklingssentralene: Alstadhaug, Aktiv Eiker, Modum, Stavanger, Verdal. Disse er ansvarlig for drift av nettsiden.

Nettsiden utvikles fortløpende av alle som bidrar med å legge inn ideer. Vi håper mange bidrar med å dele sine erfaringer slik at idébanken blir til glede og nytte!

Lagring av besøksstatistikk

Idébank for frisklivssentraler lagrer trafikk/besøksstatistikk for hele portalen. Statistikken viser hvor mye hvert enkelt område av nettsiden blir besøkt. Vi kan ikke spore din bruk av nettstedet tilbake til deg som enkeltperson. Eksempler på informasjon som lagres er antall besøkende på de ulike sidene, hvilke nettsteder de kommer fra, hvor lenge de er på nettsiden og hvilke nettlesere som brukes. Informasjonen som lagres brukes slik at nettsidens tilbud og innhold stadig kan bli bedre og videreutvikles.

Henvendelser angående nettsiden kan sendes idebank@frisklivssentralen.no