Minoritetskurs

Kurs over 10 uker med tema innenfor fysisk og psykisk helse, fysisk aktivitet og kosthold. Kurset er praktisk rettet med mulighet for deltakelse i fysisk aktivitet og matlaging. Tolk deltar på samlingene, og det legges opp til samtale rundt undervisningstema. Samtalen tar utgangspunkt i en brukerhistorie med tilhørende illustrasjoner, hvor ulike hverdagsdilemma belyses. Fastlege, psykolog, tannhelsetjeneste og klinisk ernæringsfysiolog samt veiledere på frisklivssentralen bidrar i undervisningen.

Arbeidssted: | 2016-10-31T13:07:52+00:00 21. september 2016|Fysisk aktivitet, Kosthold, Psykisk helse|0 kommentarer

Legg igjen en kommentar