Idébank

Her finner du ideer andre har lagt inn. Idéene er kategorisert under idébank oppe i menyen.

Gavepose til fastlegene

Gaveposer med sunt og godt innhold samt brosjyrer og reseptblokker. Har også lagt ved et dikt om fysisk aktivitet samt en klar hilsen: HUSK PÅ OSS! Legges i gjennomsiktige gaveposer som knytes igjen med hyssing. Gaveposene leveres [...]

Arbeidssted: | 11. desember 2017|Kategorier: Informasjon/markedsføring|0 kommentarer

Små grep veileder

Brosjyren inneholder ulike spørsmål som kan gjøre en deltaker mer bevisst på hva slags levevaner han/hun har. Deltaker kan blant annet ta en helsesjekk med sentrale helseparametre, kostholdssjekk, og sjekke risiko for diabetes type 2. Du [...]

Arbeidssted: | 25. oktober 2017|Kategorier: Folkehelse, Informasjon/markedsføring|0 kommentarer

Frisklivshefte aktivitet

Et hefte som kan brukes som inspirasjon til aktivitet med deltakere. Innhold: Deltakere: Informasjon om de som deltar på frisklivsaktivitet. Mål med frisklivstrening. Hovedelementer i aktiviteten: Hva slags prinsipper følges Beskrivelse av utstyr Klær etter [...]

Arbeidssted: | 25. oktober 2017|Kategorier: Fysisk aktivitet|0 kommentarer

Ung Sterk Aktiv

Målgruppa for tilbudet "Ung Sterk Aktiv" er jenter og gutter i ungdomsskolealder som ikke deltar i organisert idrett eller andre fritidsaktiviteter. Formål: Tilrettelegge for at ungdom som ikke deltar i organiserte fritidsaktiviteter skal kunne slutte seg til [...]

Arbeidssted: | 24. oktober 2017|Kategorier: Barn og unge, Fysisk aktivitet|0 kommentarer

Lev godt

En brosjyre som for eksempel kan legges på venteværelser hos frisklivssentraler eller venteværelse hos de som henviser til frisklivssentralen, for å inspirere andre til å ta fatt på sine levevaner. Materiellet kan bestilles gratis HER. Der [...]

Arbeidssted: | 18. oktober 2017|Kategorier: Folkehelse, Informasjon/markedsføring|0 kommentarer

Matveilederen

Matveilederen er en veggplansje. Denne kan henges opp ulike steder for eksempel i frisklivssentralens lokaler eller hos legekontorene. Den kan også brukes som en veileder eller som inspirasjon for en samtale om matvaner. Kan bestilles [...]

Arbeidssted: | 18. oktober 2017|Kategorier: Folkehelse, Informasjon/markedsføring, Kosthold|0 kommentarer