Tobakkfri med andre

Arbeidssted: | 31. januar 2017|Tobakk|

Frisklivssentraler i mange kommuner arrangerer kurs i tobakksavvenning. Kurset er basert på prinsippene for motiverende [...]

Slutta app

Arbeidssted: | 31. januar 2017|Tobakk|

Slutta er en applikasjon som kan lastes ned på en smarttelefon. Appen kan være et [...]