Dagkurs livsstilsendring

Arbeidssted: | 19. april 2017|Fysisk aktivitet, Kosthold|

Dagkurset i kosthold og fysisk aktivitet holdes i samarbeid mellom fysioterapeut og frisklivskoordinator. Tema for [...]

Ta trappa

Arbeidssted: | 27. mars 2017|Folkehelse, Fysisk aktivitet|

Vi holder til i femte etasje midt i sentrum av Bergen. For å motivere deltakere [...]

Veien videre perm

Arbeidssted: | 27. mars 2017|Fysisk aktivitet, Informasjon/markedsføring|

En perm som samler alt av lavterskel tilbud innenfor fysisk aktivitet i nærområdet som kan [...]

Fallforebyggende gruppe

Arbeidssted: | 14. mars 2017|Fysisk aktivitet|

Fallforebyggende gruppe er et tilbud til de over 65 år. Hver høst sendes det ut [...]

Frisklivsopplevelse

Arbeidssted: | 13. februar 2017|Fysisk aktivitet|

Cirka 1 gang i måneden arrangerer frisklivssentralen tur til et mål i nærområdet. Alle deltakere [...]

Ferieaktivitet for ungdom

Arbeidssted: | 8. februar 2017|Barn og unge, Fysisk aktivitet|

Aktivitetsdager første uka etter skoleslutt i sommerferien, samt vinterferie og høstferie. Tilbudet er åpent for alle [...]

Aktiv på dagtid

Arbeidssted: | 6. februar 2017|Fysisk aktivitet|

Målgruppen for Aktiv på dagtid er personer 18-67 år, som bor i Ski kommune og [...]

Stolpejakta

Arbeidssted: | 6. februar 2017|Folkehelse, Fysisk aktivitet|

Stolpejakta går ut på å finne stolper i nærmiljøet som er avmerket på et kart. [...]

SommerFrisk

Arbeidssted: | 1. februar 2017|Folkehelse, Fysisk aktivitet|

Et tilbud som foregår på sommertid når andre frisklivsaktiviteter er lukket. Et tilbud til målgruppen [...]

60 pluss

Arbeidssted: | 31. januar 2017|Fysisk aktivitet|

60 pluss er et tilbud for personer over 60 år og er organisert inn under [...]