Fallforebyggende gruppe

Arbeidssted: | 14. mars 2017|Fysisk aktivitet|

Fallforebyggende gruppe er et tilbud til de over 65 år. Hver høst sendes det ut [...]

Frisklivsopplevelse

Arbeidssted: | 13. februar 2017|Fysisk aktivitet|

Cirka 1 gang i måneden arrangerer frisklivssentralen tur til et mål i nærområdet. Alle deltakere [...]

Ferieaktivitet for ungdom

Arbeidssted: | 8. februar 2017|Fysisk aktivitet|

Aktivitetsdager første uka etter skoleslutt i sommerferien, samt vinterferie og høstferie. Tilbudet er åpent for alle [...]

Aktiv på dagtid

Arbeidssted: | 6. februar 2017|Fysisk aktivitet|

Målgruppen for Aktiv på dagtid er personer 18-67 år, som bor i Ski kommune og [...]

Stolpejakta

Arbeidssted: | 6. februar 2017|Folkehelse, Fysisk aktivitet|

Stolpejakta går ut på å finne stolper i nærmiljøet som er avmerket på et kart. [...]

SommerFrisk

Arbeidssted: | 1. februar 2017|Folkehelse, Fysisk aktivitet|

Et tilbud som foregår på sommertid når andre frisklivsaktiviteter er lukket. Et tilbud til målgruppen [...]

60 pluss

Arbeidssted: | 31. januar 2017|Fysisk aktivitet|

60 pluss er et tilbud for personer over 60 år og er organisert inn under [...]

6 minutters gangtest

Arbeidssted: | 16. januar 2017|Fysisk aktivitet, Metoder|

Utstyr: To kjegler (settes opp med 15 meters mellomrom), stoppeklokke, tape/målebånd til å markere for [...]

Trappetest

Arbeidssted: | 16. januar 2017|Fysisk aktivitet, Metoder|

Utstyr: En trapp bestående av 18 trinn med avsats, stoppeklokke, (pulsklokke, Borg skala). Prosedyre: Benytt [...]

30 sekunder reise og sette seg

Arbeidssted: | 19. desember 2016|Fysisk aktivitet, Metoder|

Prosedyre for 30 sekunder reise og sette seg test: Utstyr: Stol (helst uten armlener) med [...]