Små grep veileder

Arbeidssted: | 25. oktober 2017|Folkehelse, Informasjon/markedsføring|

Brosjyren inneholder ulike spørsmål som kan gjøre en deltaker mer bevisst på hva slags levevaner [...]

Lev godt

Arbeidssted: | 18. oktober 2017|Folkehelse, Informasjon/markedsføring|

En brosjyre som for eksempel kan legges på venteværelser hos frisklivssentraler eller venteværelse hos de [...]

Matveilederen

Arbeidssted: | 18. oktober 2017|Folkehelse, Informasjon/markedsføring, Kosthold|

Matveilederen er en veggplansje. Denne kan henges opp ulike steder for eksempel i frisklivssentralens lokaler [...]

Sunn start

Arbeidssted: | 30. august 2017|Folkehelse, Kosthold, Metoder, Psykisk helse|

Undervisningsmateriellet kan benyttes av frivillige, ansatte i kommunen og helsepersonell. Både nyankomne personer til Norge [...]

Frisklivssti

Arbeidssted: | 6. juni 2017|Folkehelse, Fysisk aktivitet|

Frisklivssti i allerede etablert turløype. Plakater med tips og bilder av øvelser er hengt opp [...]

Ta trappa

Arbeidssted: | 27. mars 2017|Folkehelse, Fysisk aktivitet|

Vi holder til i femte etasje midt i sentrum av Bergen. For å motivere deltakere [...]

Stolpejakta

Arbeidssted: | 6. februar 2017|Folkehelse, Fysisk aktivitet|

Stolpejakta går ut på å finne stolper i nærmiljøet som er avmerket på et kart. [...]

SommerFrisk

Arbeidssted: | 1. februar 2017|Folkehelse, Fysisk aktivitet|

Et tilbud som foregår på sommertid når andre frisklivsaktiviteter er lukket. Et tilbud til målgruppen [...]

Liv og røre

Arbeidssted: | 31. januar 2017|Barn og unge, Folkehelse, Metoder|

Liv og røre er et kurs for barn med overvekt fra 1.-4.trinn og deres foreldre. [...]