Ung Sterk Aktiv

Arbeidssted: | 24. oktober 2017|Barn og unge, Fysisk aktivitet|

Målgruppa for tilbudet "Ung Sterk Aktiv" er jenter og gutter i ungdomsskolealder som ikke deltar i organisert [...]

«Spreke barn»

Arbeidssted: | 28. august 2017|Barn og unge, Etablering/organisering, Fysisk aktivitet, Kosthold|

"Spreke barn" har vært et pilotprosjekt i Tysfjord for overvektige og inaktive barn. Helsesøster så et [...]

Kostverktøyet

Arbeidssted: | 22. august 2017|Barn og unge, Kosthold, Metoder|

Kostverktøyet er en nettside laget for å hjelpe familier med overvekt og fedme, samt styrke [...]

FRISKUS

Arbeidssted: | 12. juni 2017|Barn og unge|

Friskus er et livsstilsendringstilbud for familier som har barn med overvekt i alderen 6-10 år. [...]

BRA MAT på tur

Arbeidssted: | 6. juni 2017|Barn og unge, Kosthold|

Frisklivssentralen er opptatte av å gi tips om BRA MAT. Dette gjelder også servering av [...]

Undervisning i 9.klasse

Arbeidssted: | 2. mai 2017|Barn og unge, Fysisk aktivitet, Psykisk helse|

Undervisning i 9.klasse innenfor temaene fysisk og psykisk helse. Tiltaket er et samarbeid mellom Enhet [...]

Ferieaktivitet for ungdom

Arbeidssted: | 8. februar 2017|Barn og unge, Fysisk aktivitet|

Aktivitetsdager første uka etter skoleslutt i sommerferien, samt vinterferie og høstferie. Tilbudet er åpent for alle [...]

Liv og røre

Arbeidssted: | 31. januar 2017|Barn og unge, Folkehelse, Metoder|

Liv og røre er et kurs for barn med overvekt fra 1.-4.trinn og deres foreldre. [...]

Søvn i grunnskolen

Arbeidssted: | 31. januar 2017|Barn og unge, Søvn|

Foredrag om søvn og skjermbruk til elever og foresatte til elever på grunnskolen. Informasjonen kan [...]

Smart mat ved skolestart

Arbeidssted: | 8. november 2016|Barn og unge, Informasjon/markedsføring, Metoder|

Brosjyre som kan brukes av alle som jobber med barn. Den ble utviklet ev Ernæringsløft [...]